Pokreni svoj Biznis

U oktobru 2018.godine u Kragujevcu nastaje brend „Red Wings“, koji je idejom, padelimično i menijem, na neki način pandan svetskom food lancu – KFC-u. Prviobjekat je otvoren u šoping molu Kragujevac Plaza. Težilo se modernom dizajnuuz svetle boje (crvena, bela, narandžasta), a pri formiranju jelovnika ideja je bilada se celokupna ponuda zasniva na piletini na različite načine, sa posebnimakcentom na pileća krilca u različitim varijantama. Koncept se zasniva nasluženju u koficama u dve različite veličine, gde se sve osim chicken burgera iwrap-a služi u njima.

Šta je Red Wings franšiza? 

Franšiza je način da otvorite svoj RED WINGS restoran – restoran koji će raditi pod imenom (brendom) RED WINGS, na istovetan način kao i svi drugi RED WINGS restorani, sa znanjem i iskustvom u poslovanju koje je već testirano i dokazano u praksi, i sve to uz našu podršku. Dakle, ne da „ukradete“ poslovnu ideju i jednostavno koristite tuđe ime (jer to je nedozvoljeno), već da to činite legalno, u dogovornom odnosu – franšizi. Upravo to je „ključ“ franizinga: franšizom dobijate pravo da radite tuđi, razrađen, biznis – biznis koji se dobro pokazao u praksi – i da sve to činite uz odobrenje, znanje i podršku u poslovanju od strane nas, kreatora takvog biznisa. Sve to značajno olakšava posao, ali i čini poslovni uspeh daleko daleko izvesnijim.

Kako se kupuje franšiza?

Franšizu „kupujete“ potpisivanjem ugovora o franšizi. Ugovor sklapaju dva pravna lica – mi, kao davalac franšize i vi, odnosno vaša firma, koja time postaje primalac franšize. Neophodno je, dakle, da imate firmu – pravno lice. Ugovorom se vrlo precizno definise naša saradnja – franšiza. Sve što pročitate u ovoj brošuri definisano je u ugovoru. Ugovorom su, dakle, definisana sva prava i obaveze kako nas kao davaoca tako i vas kao primaoca franšize. Pre potpisivanja ugovora dobićete puno (ceo set) dodtanih informacija o našem poslu i trenutnim poslovnim iskustvima RED WINGS mreže.

Prava i obaveze?

Davalac franšize franšizom daje puno raznih prava i usluga primaocu franšize, te time preuzima i puno obaveza: pored ostalog i da primaocu franšize podrškom i nadzorom pomogne u pokretanju posla, kao i da to čini potom, u tekućem poslovanju. Sve to čini se na način koji će biti opisan ovom brošurom, a uređen ugovorom. Primalac franšize, pak, dobija puno prava i podrške ali i set obaveza! Pre svega da poštuje propisane standarde i da posluje u skladu sa uputstvima, kako bi svaki RED WINGS restoran održao iste standarde. Ali tu je i obaveza koja je još jedan ključ franšiznog odnosa: da plaća davaocu franšize franšizne naknade – to je naknada za sve što dobija. Franšizing se, zato što su obe strane na dobitku, smatra win-win poslovnim odnosom!

Da bi ste postali primalac franšize, neophodno je da:

  • Pronađete odgovarajući lokal, na odgovarajućoj lokaciji, koje moramo da odobrimo. Lokal može biti u vlasništvu ili u zakupu. Predlažemo, u drugom slučaju, dugoročan ugovor o zakupu;
  • Imate registrovano pravno lice;
  • Raspolažete sa dovoljno kapitala za početak poslovanja (investicije i početni tekući troškovi);
  • Budete spremni da poštujete ugovorne odredbe.

Podaci iz UPITNIKA biće korišćeni ISKLJUČIVO u cilju evaluacije moguće saradnje, počevši od razmatranja dostupnosti teritorije. Bez popunjenog UPITNIKA se neće voditi nikakvi pregovori. Nakon prijema popunjenog UPITNIKA sledi analiza mogućnost saradnje (dostupnost teritorije, procena logistike, itd.) nakon čega ćemo vam se javiti za upoznavanje i prve razgovore (najčešće telefonski, ali je moguća i poseta našem objektu u Kragujevcu).

Za sve daljnje pregovore neophodno je potpisivanje Sporazuma o poverljivosti. Po istome, idemo na detaljno predstavljanje koncepta i kompletne dokumentacije – finansijski model, uvid u poslovanje, predlog ugovora o franšizi…

Tek nakon što detaljno sagledate kompletnu dokumentaciju, i nakon što međusobno razjasnimo sve eventualne nedoumice, sledi potpisivanje ugovora o franšizi. Po potpisivanju ugovora izdajemo fakturu za ulaznu naknadu, a po uplati iste krećemo u odobravanje lokala, pripremu za poslovanje i realizaciju svih definisanih obuka.

Molimo Vas da prvo popunite UPITNIK.